Aktuality

 

Končí kalendářní  rok 2020, školní rok 2020–2021 se však teprve blíží do své poloviny. Za uplynulé 4 měsíce se  naše základní a mateřská škola velmi změnila, a protože si ji zatím nemůžete prohlédnout osobně, dovolím si vás provést.

Ještě než vstoupíte hlavním vchodem dovnitř, určitě si všimnete vydlážděného prostranství před budovou a vlevo nového vchodu do skladu školní kuchyně.

Po vstupu do školy najdete vlevo dveře do prostorné světlé jídelny, se kterou sousedí kuchyně vybavená zařízením na úrovni odpovídající současným moderním trendům v přípravě jídla. Přímo do jídelny vedou dveře z mateřské školky.

V přízemí vpravo zůstala tělocvična.

Vyjdete-li do 1.patra, otevře se vám pohled přes zábradlí do chodby ke kabinetům, ale také do nové části budovy. Zde se nachází především vzdušná třída plná světla, tolik potřebná sborovnička, šatna se sprchou pro kuchařky. Dveře do všech místností po celé škole byly vyměněny a mají povrch ze světle hnědého dřeva. Třída pro prvňáky a druháky zůstala na svém místě, ale starší děti se přestěhovaly do nové místnosti. Původní druhou třídu jsme se rozhodli přebudovat na víceúčelovou místnost, kde jsou počítače pro informatiku, varhany pro výuku hudební výchovy, interaktivní tabule, stolky pro kreslení i keramiku. Tento prostor bude také využívat školní družina.

Na daleko vyšší úrovni se nyní nachází vybavení školy technikou. Přibyly dva nové počítače do tříd, počítač s programem pro vedení školní jídelny, grafické tablety, vylepšeny byly také stávající notebooky. Ve škole je zaveden program Bakalář, který se používá pro evidenci, vedení třídních knih, tvorbu rozvrhu, zápis klasifikace a tisk vysvědčení, různých seznamů a přehledů. Díky tomuto programu můžeme vzájemně mnohem lépe komunikovat s rodiči i dětmi a naopak.

Novinkou je také otevření školní družiny od 1.1.2021, kterou rodiče řadu let marně žádali. Děti sem mohou přijít už v 6.30 a v pohodlí strávit čas do začátku školního vyučování. Po skončení výuky  půjdou společně na oběd a potom následují různé činnosti řízené paní vychovatelkou.

Všichni velmi litujeme, že současná zdravotní situace zabránila pořádat tradiční advent, ale i den otevřených dveří, během kterého byste si školu mohli prohlédnout. Jakmile situace dovolí, rádi vám školu předvedeme doopravdy.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mají zásluhu na přestavbě školy a na jejím uvedení do provozu, kolegyním učitelkám za úsilí, které věnovaly výuce ve škole i výuce distanční, nepedagogickým pracovnicím za práci vysoko překračující jejich povinnosti při úklidu a stěhování, při zabezpečování obědů z Libice.

V novém roce 2021 vám všem, rodiče, děti, zaměstnankyně Základní a mateřské školy i všem obyvatelům Sobíňova  přeji  jen to nejlepší, zdraví , a aby nový rok 2021  byl takový, jak si přejete.

Mgr.Dagmar Hradecká, ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

 

 

 

 


Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv